(Nguồn: mrcmekong)

Chính phủ Đức đã triển khai hỗ trợ hai dự án hợp tác chung giữa Campuchia và Lào, Campuchia và Thái Lan về quản lý nguồn tài nguyên lưu vực sông Mekong.

Theo Ủy hội Mekong (MRC), mục đích của hai dự án nói trên là nhằm quản lý nguồn tài nguyên lưu vực sông Mekong một cách hiệu quả hơn và giải quyết các vấn đề lũ lụt và hạn hán. Đây là hai dự án nằm trong số năm dự án được xây dựng dựa trên Chiến lược phát triển lưu vực Mekong.

Hai dự án này sẽ được triển khai giai đoạn đầu tiên từ tháng Tư tới đến tháng 3/2019.

[Phát động cuộc thi ảnh trên Instagram về Tiểu vùng sông Mekong]

Các nước thành viên sẽ sử dụng các dự án để thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới trong quy hoạch và quản lý tài nguyên nước nhằm tạo ra các lợi ích chung.

Các dự án này sẽ được Chính phủ Đức hỗ trợ thông qua Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), một đối tác của MRC, với trọng tâm là quy hoạch phát triển xuyên biên giới về quản lý tài nguyên nước ở vùng Khone Falls giữa Campuchia và Lào.

Ngoài ra, hai dự án cũng tập trung vào việc đánh giá và lập kế hoạch đối phó với lũ lụt và hạn hán ở các khu vực biên giới của Campuchia và Thái Lan, những nơi thường xuyên xảy ra lũ lụt.

MRC cho biết thêm những dự án này dự kiến sẽ thu hút đầu tư chung để cải thiện an ninh nguồn nước và hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội trong các khu vực xuyên biên giới của dự án và xa hơn nữa.

MRC là một tổ chức liên chính phủ về đối thoại và hợp tác khu vực ở lưu vực hạ lưu sông Mekong, được thành lập năm 1995 dựa trên Hiệp định Mekong giữa Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam./.