Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về dự án Đặc khu kinh tế tại Phú Yên của Tập đoàn Sama Dubai thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Nhà nước).

Ban chỉ đạo Nhà nước sẽ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc đàm phán, xây dựng dự án.

Theo quyết định, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc làm các Phó Trưởng ban và 18 ủy viên là Thứ trưởng các Bộ và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên.

Ban Chỉ đạo Nhà nước sẽ là chỉ đạo, điều phối, kiểm tra và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ về đàm phán, hình thành dự án, xem xét kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Quốc hội quyết định về những cơ chế, chính sách đặc thù về dự án./.

(TTXVN/Vietnam+)