Tỉnh Vĩnh Long vừa công bố Quyết định thành lập Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh và nhân sự tham gia Ban đại diện nhiệm kỳ 2009-2014.

Việc thành lập Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Vĩnh Long sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các trị sự viên và bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo hành đạo đúng tôn chỉ, giáo lý; đoàn kết, đồng hành cùng các tôn giáo khác trong tỉnh thực hiện mục tiêu “Vì đạo pháp, vì dân tộc”.

Ban Trị sự Trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã phân công, bổ nhiệm 11 chức việc (trị sự viên) cho Ban đại diện tỉnh và 204 chức việc của 31 Ban Trị sự xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Ông Thái Văn Năm tiếp tục được bổ nhiệm làm trưởng Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 3 (năm 2009-2014).

Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh và các Ban trị sự xã, phường, thị trấn trong tỉnh Vĩnh Long đã và đang hướng dẫn bà con tín đồ sinh hoạt tôn giáo đúng theo các quy định của Hiến chương Giáo hội được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội Đại biểu toàn đạo lần thứ 2 vừa qua (ngày 21/5/2009).

Trong đó, Hiến chương nêu rõ, các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không được đi ngược lại đường hướng hành đạo và tôn chỉ giáo lý, hiến chương của đạo, đồng thời, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, đoàn kết, đồng hành cùng các tôn giáo bạn với mục tiêu “Vì đạo pháp, vì dân tộc”.

Vĩnh Long hiện có trên 25.000 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đang sinh hoạt tôn giáo tại các huyện, tập trung nhiều ở các huyện Bình Tân, Bình Minh, Tam Bình. Hầu hết các trị sự viên và bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo hành đạo đúng tôn chỉ, giáo lý, Hiến chương và quy định của pháp luật.

Tại Vĩnh Long, năm 2009, bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tham gia tích cực vào các hoạt động từ thiện-xã hội như vận động quyên góp xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương; xây dựng cầu, đường phát triển giao thông nông thôn.

Ngoài ra, bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tham gia nấu cơm, cháo, nước sôi miễn phí cho bệnh nhân nghèo ở các bệnh viện trong tỉnh; bốc thuốc nam miễn phí cho người bệnh nghèo./.

Phạm Thị Bình (Vietnam+)