Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phê duyệt Đề án "Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật'', thực hiện từ tháng 1/2010 đến tháng 6/2011, với tổng kinh phí khoảng 2,98 tỷ đồng.

Vụ Pháp chế tại các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Y tế sẽ được củng cố, kiện toàn về tổ chức theo hướng thí điểm thành lập Phòng Công tác theo dõi thi hành pháp luật hoặc bộ phận chuyên trách thực hiện công tác này.

Cùng với đó là thí điểm thành lập Phòng Công tác theo dõi thi hành pháp luật tại Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, việc xây dựng và triển khai Đề án phải phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, giảm bớt các thủ tục rườm rà và quan trọng nhất là phải phù hợp với thực tiễn, đảm bảo cho pháp luật được thi hành một cách nghiêm chỉnh, thống nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)