Tiền thu được từ Quỹ bảo trì đường bộ sẽ giúp sửa chữa hàng loạt tuyến Quốc lộ. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Hội đồng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương vừa có quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác tổ chức, quản ỉý thu phí sử dụng đường bộ tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước.

Theo đó, Đoàn sẽ kiểm tra công tác tổ chức, quản lý thu phí năm 2015 và thực hiện kế hoạch thu phí năm 2016; công tác thu, quản lý theo dõi về nộp phí, hoàn trả, miễn, giảm phí; công tác quản lý tem thu phí sử dụng đường bộ; thu phí hộ của ngân hàng; báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cơ chế, chính sách thu phí.

Trước đó, tại cuộc họp thường kỳ đánh giá công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2/2016 của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương vào ngày 10/5 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa-Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương cho biết: “Để Quỹ Bảo trì đường bộ hoạt động tốt hơn thì phải đặt tính minh bạch trong thu, chi Quỹ. Đừng để người dân đóng phí mà không biết phí rơi vào đâu, nằm ở chỗ nào?”

Theo báo cáo của Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương cho biết, tính đến hết ngày 30/4, các phương tiện đi nộp phí qua 138 trạm đăng kiểm trên cả nước đạt hơn 1.854 tỷ đồng/6.240 tỷ đồng kế hoạch (đạt 29,7% so với kế hoạch thu cả năm 2016). Riêng số thu tháng Tư là 516 tỷ đồng. Tính bình quân số thu một ngày tại các trạm đăng kiểm trên địa bàn cả nước là 23,4 tỷ đồng.

Nhấn mạnh tại cuộc họp, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cho rằng, đối với công tác sửa chữa, bảo trì đường bộ, phải lưu ý đến chất lượng và tính kịp thời của việc duy tu, bảo dưỡng. Nếu không được đầu tư, sửa chữa kịp thời, đầu tư sửa chữa sẽ từ nhỏ thành lớn.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Tổng cục Đường bộ đẩy mạnh công tác thanh quyết toán, cần tiếp tục phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch bảo trì năm 2017, bảo đảm sát với thực tế, yêu cầu.

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đề nghị văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương tiếp tục thực hiện kiểm tra công tác thu, nộp và sử dụng phí bảo trì đường bộ đồng thời tham mưu cho Hội đồng quản lý Quỹ Trung ương về chương trình tổ chức tổng kết 3 năm hoạt động của Quỹ bảo trì đường bộ xem có vấn đề gì vướng mắc, cách thức triển khai ra sao, dùng quỹ như thế nào?

Ngoài ra, Văn phòng Quỹ Trung ương và các đơn vị liên quan chủ động làm việc với Kiểm toán Nhà nước đồng thời các đơn vị liên quan cũng phải hết sức quan tâm đến công tác thanh, quyết toán. Đây là một biện pháp để đảm bảo chất lượng và minh bạch của Quỹ./.