Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ lập, vận hành đường dây nóng hoạt động thông suốt 24/24 giờ, kể cả ngày nghỉ, để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về tình trạng ô nhiễm môi trường trên cả nước.

Đây là một trong những mục tiêu chính của Chỉ thị số 03 vừa được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà ký ban hành ngày 10/10, nhằm phát huy vai trò của người dân và cộng đồng trong bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm.

Chỉ thị nêu rõ trong thời gian qua, tình hình ô nhiễm môi trường và các sự cố môi trường có xu hướng ngày càng gia tăng trên phạm vi cả nước. Cùng với đó, các thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân và báo chí đối với các vấn đề môi trường ngày một đa dạng và mang tính thời sự.

[Tổng cục Môi trường thông tin việc mỗi ngày thanh tra 3 doanh nghiệp]

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, công tác tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường từ Trung ương đến địa phương còn lúng túng; chưa nắm bắt kịp thời, xử lý nhanh các thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân.

Để giải quyết những tồn tại nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ mở rộng đường dây nóng hoạt động thông suốt 24/24 giờ. Đường dây nóng này sẽ đi vào hoạt động trước ngày 30/10.

Trong đó, Tổng cục Môi trường sẽ chịu trách nhiệm thiết lập, công khai đường dây nóng của Bộ Tài nguyên và Môi trường, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử của Bộ và Tổng cục Môi trường.

[Hà Giang: Dân kêu trời vì mùi hôi thối của bãi gom rác không quy hoạch]

Về phía địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh có trách nhiệm thiết lập, chấn chỉnh đường dây nóng ở địa phương, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, thành phố và trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, hoàn thành trước ngày 15/11/2017.

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng giao Tổng cục Môi trường xây dựng, ban hành quy trình tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thống nhất từ Trung ương đến địa phương, hoàn thành trước ngày 30/11/2017.

Đồng thời, Tổng cục Môi trường chịu trách nhiệm xử lý, phản hồi thông tin đối với các vấn đề ô nhiễm môi trường có tính chất liên vùng, liên tỉnh; các tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Bộ Tài nguyên-Môi trường và của các bộ, ngành liên quan./.