Người tiêu dùng Quảng Ninh đã có thể thông qua đường dây nóng, gọi điện trực tiếp tới các lãnh đạo của Chi Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng nếu có nghi ngờ về những biểu hiện vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng trên địa bàn tỉnh theo các số điện thoại: 0912773799 hoặc 033.703799 và 0904180189.

Qua đường dây nóng, người tiêu cũng có thể gửi các các khiếu nại, tố cáo các doanh nghiệp hay cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu vi phạm về đo lường, chất lượng xăng, dầu, hoặc khí hóa lỏng. Đây là giải pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng và góp phần nâng cao chất lượng quản lý trong lĩnh vực xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng.

Ngoài ra, để phòng ngừa nguyên nhân cháy nổ do chất lượng xăng dầu, trong khi chờ thông báo kết quả điều tra chính thức của cơ quan chức năng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Công thương áp dụng mọi biện pháp nghiệp vụ cần thiết, tổ chức kiểm tra chuyên đề về đo lường và chất lượng xăng dầu theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ kịp thời tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh phương án xử lý các nguyên nhân gây cháy nổ liên quan đến chất lượng xăng dầu (nếu có)./.

Văn Đức (TTXVN/Vietnam+)