Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng có 4 Phó Chủ tịch gồm: Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền (Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng); Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Văn Pha.

25 Ủy viên Hội đồng là lãnh đạo một số bộ, ngành. Các thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Cơ quan thường trực của Hội đồng là Bộ Tư pháp. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương có nhiệm vụ tư vấn giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp hoàn thiện thể chế pháp luật về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Bên cạnh đó, xác định nội dung pháp luật trọng tâm cần phổ biến, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước hằng năm, từng thời kỳ, gắn với xây dựng và thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và cải cách thủ tục hành chính.

Hội đồng thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp định hướng lựa chọn nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp trong việc giải quyết các vấn đề đột xuất, vướng mắc về thực tiễn thi hành pháp luật./.

(TTXVN)