Bộ trưởng Khoa học-Công nghệ Nguyễn Quân làm Chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học-công nghệ năm 2015. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2015 (đợt 5) do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân làm Chủ tịch.

Phó Chủ tịch Hội đồng gồm giáo sư, tiến sỹ khoa học Đỗ Trung Tá, Chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao; giáo sư, viện sỹ, tiến sỹ khoa học Nguyễn Văn Hiệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Các Ủy viên Hội đồng gồm giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Việt Bắc, Chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2011-2015 “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu mới;” phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Văn Bộ, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; giáo sư, tiến sỹ Vũ Chí Cương, Viện Chăn nuôi; giáo sư, tiến sỹ khoa học Vũ Minh Giang, Đại học Quốc gia Hà Nội; giáo sư, tiến sỹ Trương Nam Hải, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Thiếu tướng, giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Lạc Hồng, Học viện Kỹ thuật quân sự.

Giáo sư, tiến sỹ Đặng Cảnh Khanh, Viện nghiên cứu Truyền thống và Phát triển, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; giáo sư, tiến sỹ Phạm Gia Khánh, Ủy viên Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành Y; phó giáo sư, tiến sỹ Bùi Quốc Khánh, Đại học Bách Khoa Hà Nội; phó giáo sư, tiến sỹ Lê Đức Mạnh, Viện trưởng Viện Công nghiệp Thực phẩm; giáo sư, tiến sỹ Đỗ Hoài Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; phó giáo sư, tiến sỹ Trương Duy Nghĩa, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam; Thiếu tướng, giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Văn Ngọc, Học viện An ninh Nhân dân cũng là Ủy viên Hội đồng.

Hội đồng còn có các ủy viên: giáo sư, tiến sỹ Lê Sâm, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam; giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Hoàng Trí, Đại học Sư phạm Hà Nội; giáo sư, tiến sỹ Trần Văn Trị, Tổng hội Địa chất Việt Nam; giáo sư, tiến sỹ khoa học Nguyễn Thanh Thủy, Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội; giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Minh Thuyết, chuyên gia khoa học.

Hội đồng hoạt động theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 và Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ./.