Ngày 30/7, Công ty cổ phần Thủy sản Bình An đã khánh thành viện nghiên cứu thủy sản tư nhân đầu tiên ở Việt Nam, đặt tại Khu công nghiệp Trà Nóc của Cần Thơ

Nhiệm vụ chính của viện là nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ mới trong nghiên cứu di truyền, sản xuất giống, thức ăn thủy sản, thuốc phòng trị bệnh tôm cá, các sản phẩm sinh học đạt tiêu chuẩn an toàn, chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, xuất khẩu đồng thời đạt chuẩn vệ sinh vệ môi trường.

Ngoài ra, viện còn nghiên cứu thị trường, trọng tâm là thị trường nước ngoài; góp sức xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển chuỗi phân phối và tiêu thụ; xây dựng chương trình phát triển các nhóm sản phẩm thủy sản từ giai đoạn sản xuất nguyên liệu đến bảo quản, chế biến, xuất khẩu.

Viện cũng xây dựng các mô hình quản lý tiên tiến, thiết lập chuỗi giá trị minh bạch cho sản phẩm thủy sản; hỗ trợ doanh nghiệp, người nuôi phát triển thương mại điện tử, ứng dụng thành tựu khoa học, góp phần phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững tại Việt Nam.

Viện đã được Bộ Khoa hoc và Công nghệ cấp giấy chứng nhận và cấp 2,5 tỷ đồng để đào tạo cán bộ nghiên cứu, quản lý, thực hành, thực hiện dịch vụ tư vấn, chuyển giao công nghệ, kiểm nghiệm, đào tạo cán bộ chuyên ngành cho doanh nghiệp cũng như người nuôi./.

Thế Đạt (TTXVN/Vietnam+)