Lay phieu tin nhiem gioi thieu chuc danh Bi thu Tinh uy Hau Giang hinh anh 1Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Ngày 15/11, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh thực hiện quy trình công tác cán bộ.

Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu một trong ba cán bộ để đảm nhiệm chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2015-2020, thay thế ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/1/2018.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang đã giới thiệu ba cán bộ trong quy hoạch gồm: ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban​ Nhân dân tỉnh và ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh để giới thiệu lấy phiếu tín nhiệm giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2015-2020.

[Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đối thoại trực tiếp với người dân]

Tại hội nghị, 91/91 phiếu (đạt 100%) giới thiệu ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang tổ chức lấy phiếu tín nhiệm chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đối với ông Lữ Văn Hùng. Kết quả 46/46 phiếu (đạt 100%) tín nhiệm giới thiệu ông Lữ Văn Hùng đảm nhiệm chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Công Chánh cho biết, đến nay Hậu Giang đã thực hiện đầy đủ các bước về quy trình công tác cán bộ, đúng theo hướng dẫn của Trung ương, đảm bảo tính công khai, dân chủ, trách nhiệm./.
Phạm Duy Khương (TTXVN/Vietnam+)