Tôn vinh nghệ nhân và làng nghề tại Festival Nghề truyền thống Huế lần thứ 6. (Ảnh: Quốc Việt/TTXVN)

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 8/5 cho biết thực hiện quy trình, thủ tục xét tặng của Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ tại Điều 14 Nghị định số 62/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân,” “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ đã thông qua 618 hồ sơ đủ điều kiện để lấy ý kiến của nhân dân.

Danh sách 618 hồ sơ được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại địa chỉ bvhttdl.gov.vn để lấy ý kiến nhân dân trước khi Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ hoàn thành hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước.

Trong danh sách này, Kon Tum (43 hồ sơ), Hà Nội (39 hồ sơ), Nghệ An (39 hồ sơ) là những địa phương có nhiều hồ sơ được thông qua nhất, chủ yếu là về nghệ thuật trình diễn dân gian. Địa phương có ít hồ sơ được thông qua nhất là Đắk Lắk với một hồ sơ về ngữ văn dân gian.

Trước đó, thực hiện Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ nhất năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được 737 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” của 57 Hội đồng cấp tỉnh gửi về. Các hồ sơ đề xuất đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ trong vòng 15 ngày làm việc trước khi trình Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ.

Theo kế hoạch, thời gian Hội đồng cấp Nhà nước tổ chức xét tặng bắt đầu từ ngày 30/4 đến 30/6. Kết quả sẽ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ (chinhphu.vn) và Cổng thông tin điện tử của Bộ (bvhttdl.gov.vn). Thời gian thực hiện là 15 ngày làm việc sau khi Hội đồng cấp Nhà nước họp.

Lễ công bố quyết định và trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” sẽ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi có Quyết định của Chủ tịch nước./.