Thứ Ba, Tháng Chín 26/09/2017

Lễ bắn đại bác chào mừng chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Vĩnh Hà/Bắc Kinh (Vietnam+) Bản in

Quang cảnh lễ bắn đại bác chào mừng chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.