Lễ hội Phật giáo lớn nhất trong năm của Lào

Cứ vào Rằm tháng 12 theo Phật lịch, tại Pha Thatluang, ngôi chùa lớn và đẹp nhất của Lào ở Vientiane, lại diễn ra lễ hội Boun Thatluang, lễ hội văn hóa Phật giáo lớn nhất trong năm của Lào.

Lễ hội Boun Thatluang

Các thiếu niên tham gia nghi lễ Xaybat tại Boun Thatluang. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Lễ hội Phật giáo lớn nhất của Lào

Người dân tham gia nghi lễ Xaybat (cúng dường) tại Boun Thatluang. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

.

Về trang chủ