Tại khóa họp thứ 17, từ ngày 31/8-3/9, Nhóm Làm việc về Kháng thư thuộc Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã bác bỏ kháng thư sai sự thật về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.

Lợi dụng thời điểm Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc tổ chức Kiểm điểm Định kỳ về Tình hình Nhân quyền tại Việt Nam, một số cá nhân, tổ chức thù địch đã gửi kháng thư xuyên tạc sự thật về vấn đề dân chủ, nhân quyền của Việt Nam tới Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Cái gọi là kháng thư dài tới hơn 70 trang chứa đựng những thông tin sai lệch về tình hình nhân quyền Việt Nam, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và luật pháp, chính sách của Nhà nước trên nhiều lĩnh vực.

Theo thủ tục khiếu nại, tháng 7/2009, Liên hợp quốc đã chuyển kháng thư này cho phía Việt Nam và đề nghị Việt Nam trả lời trong vòng 90 ngày kể từ khi nhận được kháng thư.

Với nỗ lực của Bộ Ngoại giao và các bộ ngành liên quan, Việt Nam đã soạn thảo thư trả lời bác bỏ kháng thư nêu trên và cung cấp thông tin phản ánh chân thực về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, trong đó nhấn mạnh chủ trương nhất quán của Nhà nước Việt Nam trong việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của con người, đồng thời có những chính sách cụ thể nhằm chăm lo và cải thiện đời sống của người dân trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội…

Thư trả lời đã được gửi tới Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đúng thời hạn.

Đánh giá kết luận vừa qua của Nhóm Làm việc về Kháng thư của Hội đồng Nhân quyền, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, Đại sứ Vũ Dũng cho rằng, sự kiện này cho thấy Liên hợp quốc đánh giá cao sự cởi mở, hợp tác và minh bạch của Việt Nam trong vấn đề đảm bảo quyền con người và bác bỏ những vu cáo sai sự thật về tình hình dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam./.

Đức Hùng (Vietnam+)