Liên hợp quốc mới đây đã ca ngợi kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất về chống căn bệnh thế kỷ AIDS như là một khai thông khoa học quan trọng.

Theo Giám đốc chấp hành Chương trình chung của Liên hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) Michel Sidibé, khai thông khoa học quan trọng này khẳng định vai trò thiết yếu của thuốc chống virus trong phản ứng toàn cầu chống HIV, giúp nhân loại đạt tới bước ngoặt trong cuộc chiến chống căn bệnh thế kỷ.

Kết quả nghiên cứu của Trung tâm quốc tế nghiên cứu lâm sàng của Trường Đại học Washington (Mỹ) được thực hiện ở Kenya, Uganda và Trung tâm kiểm soát dịch bênh của Mỹ tiến hành ở Boswana đều xác nhận việc sử dụng hàng ngày một viên trong hai loại thuốc chống virus HIV là tenofovir và tenofovir/emtricitabine để phòng ngừa nguy cơ bị phơi nhiễm HIV, có thể giúp ngăn chặn nguy cơ lây truyền HIV từ nam giới sang phụ nữ và ngược lại với hiệu quả lên tới 73%.

Các loại thuốc chống virus này đều sẵn có ở nhiều nước với giá thấp chỉ 0,25 USD/viên.

Theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Margaret Chan, trong bối cảnh thế giới cần khẩn cấp công cụ phòng ngừa HIV, kết quả nghiên cứu nói trên có tác động to lớn ngăn chặn lây nhiễm HIV.

WHO sẽ hợp tác chặt chẽ với các nước để nhân rộng thành quả khoa học này trong cuộc chiến chống lây nhiễm HIV qua đường tình dục.

UNAIDS và WHO đã hợp tác với các nước Mỹ Latinh, châu Á và miền Nam sa mạc Sahara của châu Phi để phát huy vai trò tiềm tàng của các loại thuốc phòng ngừa trong việc ngăn chặn HIV lan truyền./.

Lê Bàng (Vietnam+)