Ngày 11/4, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) khẳng định, châu Phi cần được sự hỗ trợ lớn hơn từ cộng đồng quốc tế để thích nghi với biến đổi khí hậu.

Quan điểm này được đưa ra tại Hội nghị chia sẻ bài học với châu Phi về thích nghi với biến đổi khí hậu đang diễn ra ở thủ đô Nairobi của Kenya.

Hội nghị Nairobi đã mở ra diễn đàn để cộng đồng quốc tế và châu Phi chia sẻ nguồn tri thức và trao đổi các ý tưởng về hiểm họa biến đổi khí hậu, rút ra các bài học từ thực tế các dự án ở châu Phi, đồng thời tìm kiếm giải pháp hỗ trợ quá trình triển khai chính sách quốc gia cũng như xác định các điều kiện thực tế tốt nhất cho việc chuyển giao các giải pháp thích nghi với biến đổi khí hậu.

Liên hợp quốc đã thúc đẩy sáng kiến “Thích nghi với biến đổi khí hậu và phát triển châu Phi (CC-DARE) nhằm giúp các nước khu vực Tiểu Sahara châu Phi và các quốc đảo nhỏ đang phát triển loại trừ các trở ngại và mở ra các cơ hội thích nghi giữa biến đổi khí hậu với chiến lược phát triển quốc gia, đặc biệt trong nông nghiệp và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, đồng thời khuyến khích các cộng đồng dân cư địa phương giải quyết vấn đề an ninh lương thực và suy thoái môi trường.

Từ kinh nghiệm của dự án CC-DARE, tháng Tám tới, Liên hợp quốc sẽ thúc đẩy dự án mới nghiên cứu và tăng cường quản lý biến đổi khí hậu ở Malawi trong 5 năm tới nhằm cải thiện cuộc sống và an ninh lương thực, thông qua đổi mới phản ứng và tăng năng lực chống biến đổi khí hậu.

Các cơ quan phát triển của Liên hợp quốc đã kêu gọi các nước châu Phi dành ngân sách thích hợp để đảm bảo việc thích nghi với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, những thực tiễn và đường lối tốt nhất thích nghi với biến đổi khí hậu cần được phối hợp thực hiện và chuyển giao cho các đối tác.

Ngoài ra, CC-DARE và các đối tác phát triển khác sẽ mở rộng quy mô và can thiệp vào các lĩnh vực như đổi mới nghiên cứu khí hậu, phát triển các chương trình giáo dục.

Mô hình CC-DARE sẽ được mô phỏng để thiết kế các dự án lớn hơn ở châu Phi về thích nghi với biến đổi khí hậu để đem lại hiệu quả và hiệu lực lớn hơn./.

(TTXVN)