Tranh do trẻ tự kỷ vẽ. (Nguồn: unric.org)

Cộng đồng quốc tế cần công nhận các quyền bình đẳng đối với những người bị tự kỷ và tạo cơ hội bình đẳng cho họ đóng vai trò tích cực trong xã hội.

Đây là lời kêu gọi của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhân Ngày Thế giới nhận thức chứng tự kỷ 2/4.

Tổng Thư ký Guterres cho rằng khả năng pháp lý và việc được công nhận một cách bình đẳng trước pháp luật là những quyền cố hữu mà người tự kỷ được hưởng trên cơ sở bình đẳng với những thành viên khác trong xã hội.

Theo ông Guterres, việc hỗ trợ người tự kỷ là việc làm cần thiết để giúp họ có sự lựa chọn riêng và khi có cơ hội bình đẳng để tự quyết và tự chủ, người tự kỷ sẽ có quyền đóng vai trò tích cực hơn với tương lai chung của thế giới.

Tự kỷ là căn bệnh do rối loạn phát triển của hệ thần kinh gây ra với những biểu hiện như khiếm khuyết khi tương tác xã hội, khó khăn khi giao tiếp bằng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ và có hành vi lặp đi lặp lại.

Đại hội đồng Liên hợp quốc đã quyết định lấy ngày 2/4 là Ngày Thế giới nhận thức chứng tự kỷ để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phải nâng cao chất lượng cuộc sống của người tự kỷ, giúp họ có một cuộc sống đầy đủ như một phần không thể tách rời của xã hội./.