Các nước thành viên của Liên hợp quốc cần tăng cường cung cấp nhân lực và vật lực cần thiết cho các lực lượng gìn giữ hòa bình để đảm bảo chiến dịch của lực lượng này hoạt động hiệu quả trong bối cảnh trên thế giới có nhiều thách thức.

Lời kêu gọi này được Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đưa ra tại một hội nghị của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với chủ đề: "Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc: Một bước tiếp cận đa chiều."

Theo người đứng đầu Liên hợp quốc, tất cả các quốc gia cần chung sức hỗ trợ về quân sự cũng như nhân lực cảnh sát với độ thiện chiến cao, giàu kinh nghiệm và phẩm chất đạo đức tốt để các lực lượng nói trên hoàn thành tốt sứ mệnh được giao phó, đồng thời cũng góp phần đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại các điểm nóng trên toàn cầu.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, ông Ban Ki-moon nêu rõ các nước ủy viên Hội đồng bảo an cần nỗ lực hơn nữa nhằm gắn kết cộng đồng thế giới, song song với việc đặt những ưu tiên của công tác gìn giữ hòa bình lên hàng đầu ở mỗi nước.

Theo Tổng Thư ký, những ưu tiên đó là tăng cường các khu vực an ninh quốc gia, sự thực hiện các chương trình nhằm đưa cựu chiến binh trở lại cuộc sống bình thường, củng cố các điều luật, hòa giải và tiến trình chính trị, bên cạnh đó đảm bảo sự bảo vệ dân thường và các quyền con người, xây dựng các thể chế chính phủ và cung cấp hỗ trợ nhân đạo.

Để đạt được những mục tiêu trên, Liên hợp quốc cũng cam kết hỗ trợ những thỏa thuận chuyển giao bên cạnh những ưu tiên quốc gia đã được xác định rõ ràng và có sự giám sát thường kỳ của Liên hợp quốc nhằm đảm bảo sự phối hợp đúng đắn giữa những người có kỹ năng và những người có năng lực để đáp ứng tiến trình của các sứ mệnh gìn giữ hòa bình.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc chỉ rõ Hội đồng bảo an, trong một nghị quyết được toàn thể 15 ủy viên thông qua, đã nhấn mạnh các chính phủ quốc gia có trách nhiệm hàng đầu trong việc xác định các ưu tiên gìn giữ hòa bình.

Ngoài ra, ông cũng tái khẳng định tầm quan trọng của phụ nữ trong các sứ mệnh của Liên hợp quốc, đồng thời hoan nghênh sự cân bằng về giới và hy vọng công cuộc gìn giữ hòa bình thế giới sẽ có sự đóng góp tích cực của phái nữ đặc biệt của những lãnh đạo là nữ giới.

Năm 2013 đánh dấu kỷ niệm 65 năm thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc được xem là công cụ sống còn của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy hòa bình và an ninh trên toàn cầu.

Vai trò của lực lượng này đã được vinh danh năm 1988 khi lực lượng "Mũ nồi Xanh" Liên hợp quốc được nhận giải thưởng Nobel Hòa bình./.

(TTXVN)