Ngày 16/5, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc, Nassir Abdulaziz Al-Nasser, kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng khai thông bế tắc đã kéo dài suốt 33 năm qua để thúc đẩy tiến trình giải trừ quân bị toàn cầu.

Tại hội nghị của Uỷ ban Giải trừ quân bị (CD), diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, Chủ tịch Al-Nasser nhấn mạnh nhu cầu các nước thành viên Liên hợp quốc, trước hết là 65 nước thành viên CD, cần nỗ lực lớn hơn nữa với lập trường linh hoạt để đạt được tiến bộ trong chương trình nghị sự của cơ chế giải trừ quân bị.

Thất bại của CD trong suốt 3 thập kỷ qua đã đặt uy tín của Ủy ban này trước hiểm họa lớn, đặc biệt đe dọa vai trò, chức năng và chính ngay sự tồn tại của Ủy ban.

Nhà lãnh đạo Liên hợp quốc cũng lưu ý rằng trong các nghị quyết được thông qua trong 2 năm qua, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thừa nhận ý chí chính trị thúc đẩy chương trình nghị sự giải trừ quân bị trên thế giới đã được tăng cường.

Đại hội đồng bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về hiện trạng của cơ chế giải trừ quân bị hiện hành của Liên hợp quốc do thiếu tiến bộ trong hoạt động của CD.

Đại hội đồng yêu cầu cộng đồng thế giới nỗ lực lớn hơn để thúc đẩy các cuộc thương lượng giải trừ quân bị đa phương khi mà các cuộc thương lượng giải trừ quân bị song phương và khu vực đã đạt được những tiến bộ thực chất, tác động đến môi trường an ninh toàn cầu.

Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc kêu gọi 65 nước thành viên CD hành động tập thể để thực hiện trách nhiệm của một cơ chế giải trừ quân bị hiệu quả của Liên hợp quốc. Tương lai của CD phụ thuộc vào chính các thành viên.

Một số đề nghị rất xây dựng đã được đề xuất, các nước thành viên CD cần nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi cho Chủ tịch CD thúc đẩy các cuộc tư vấn nghiêm túc và bao quát tiến tới đồng thuận về chương trình thương lượng đa phương thực tiễn hơn về giải trừ quân bị.

Thành công này nếu đạt được sẽ là tín hiệu tích cực đưa cơ chế giải trừ quân bị của Liên hợp quốc vào đúng hướng cũng như đưa các cuộc thương lượng về giải trừ hạt nhân trở lại đúng chương trình nghị sự.

CD đã thông qua chương trình nghị sự làm việc năm 2009 và chương trình này có thể là mẫu số chung để các nước thành viên thương lượng chương trình nghị sự hành động của ủy ban trong năm 2012.

CD được Liên hợp quốc thành lập năm 1979 với 65 nước thành viên trước hết nhằm tập trung thương lượng ngừng cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân và giải trừ vũ khí hạt nhân, ngăn chặn chiến tranh hạt nhân, ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang trên vũ trụ và nhiều vấn đề giải trừ quân bị toàn cầu khác.

Tuy nhiên, CD đã bế tắc suốt 3 thập kỷ qua do không thể đạt được thoả thuận về chương trình nghị sự hành động./.