hiều di tích lịch sử ở thành cổ Palmyra bị phiến quân IS tàn phá. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sự đa dạng văn hóa - động lực chính cho sự phát triển và thay đổi - đang ngày càng bị đe dọa nghiêm trọng. Nhân Ngày Thế giới về Đa dạng văn hóa vì Đối thoại và Phát triển, các cơ quan Liên hợp quốc đã đưa ra cảnh báo này cùng với lời kêu gọi ủng hộ sự đa dạng văn hóa bắt nguồn từ hoạt động di cư.

Phát biểu Ngày Thế giới về Đa dạng văn hóa vì Đối thoại và Phát triển 21/5, Tổng Giám đốc Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) bà Irina Bokova cho biết, trên toàn thế giới, những phần tử cực đoan bạo lực đang nhằm mục tiêu vào các nhóm thiểu số văn hóa và phá hủy những di sản chung của nhân loại, nhằm làm suy yếu những mối liên kết thiết yếu giữa con người và lịch sử.

Bà Bokova cũng kêu gọi chủ nghĩa nhân đạo kiểu mới cho thế kỷ 21 để làm sống lại những khát vọng căn bản về sự công bằng, sự hiểu biết lẫn nhau và phẩm giá cho tất cả mọi người. Bà nhấn mạnh rằng bằng cách thúc đẩy sự đa dạng về văn hóa, cộng đồng quốc tế có thể dễ dàng đạt được 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) vốn dựa trên "sức mạnh và tiềm năng sáng tạo của những nền văn hóa đa dạng."

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), ông William Lacy Swing hối thúc các chính phủ và công dân chấp nhận làn sóng di cư, bất luận nhiều thách thức nảy sinh từ làn sóng này, đồng thời giúp thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, sự chấp nhận những giá trị và những quan điểm khác nhau.

Ông lưu ý rằng tất cả các xã hội đều mang tính chất đa sắc tộc vì không có quốc gia nào chỉ có một nền văn hóa duy nhất. Do đó, ngay cả những quốc gia không muốn cho phép người nước ngoài nhập cư cũng phải thừa nhận rằng có nhiều "nền văn hóa khác nhau" trên lãnh thổ của họ.

[Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về bảo vệ các di sản văn hóa]


Năm 2001, Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) đã thông qua Tuyên bố toàn cầu về Đa dạng văn hóa.

Tiếp đó, tại cuộc họp toàn thể Liên hợp quốc tháng 12/2002, UNESCO quyết định lấy ngày 21/5 hàng năm là Ngày Thế giới về Đa dạng Văn hóa vì Đối thoại và Phát triển.

Ngày kỷ niệm này là cơ hội để người dân trên toàn thế giới hiểu một cách sâu sắc hơn về các giá trị của đa dạng văn hóa và tạo lập một thế giới chung sống tốt đẹp hơn./.