Ngày 9/12, Đại Hội đồng Liên hợp quốc khóa 65 đã thông qua 58 nghị quyết về các vấn đề an ninh quốc tế, giải trừ quân bị và tái cảnh báo nguy cơ vũ khí hạt nhân.

Trong các nghị quyết này, Đại Hội đồng Liên hợp quốc hoan nghênh Mỹ và Nga thiết lập quan hệ chiến lược mới nhằm giảm vai trò của vũ khí hạt nhân; khẳng định tầm quan trọng sống còn của hệ thống đa phương, minh bạch, bao quát và hiệu quả trong quá trình xử lý các thách thức toàn cầu khẩn cấp.

Trên tinh thần này, Đại Hội đồng hoan nghênh đề nghị của Chủ tịch Đại Hội đồng khẳng định vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong quản trị toàn cầu.

Các nghị quyết được Đại Hội đồng Liên hợp quốc khóa 65 thông qua cũng đề cập đến hàng loạt vấn đề về giải trừ quân bị và vũ khí hạt nhân như giảm tính sẵn sàng hoạt động của hệ thống vũ khí hạt nhân, đảm bảo các nước không có vũ khí hạt nhân không bị tấn công bởi vũ khí này, ngăn chặn phổ biến tên lửa đạn đạo, thúc đẩy các cuộc thương lượng đa phương về giải trừ quân bị, kêu gọi các nước sở hữu vũ khí hạt nhân nỗ lực giảm và tiến tới loại trừ hoàn toàn tất cả vũ khí hạt nhân thông qua các biện pháp đơn phương, khu vực và đa phương.

Đại Hội đồng Liên hợp quốc khóa 65 cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì lệnh cấm các vụ thử vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của chế độ kiểm chứng cũng như việc tuân thủ Hiệp ước quốc tế cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) tiến tới Công ước quốc tế cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ và sử dụng vũ khí hạt nhân.

Đại Hội đồng Liên hợp quốc khóa 65 nhấn mạnh những điều kiện thiết lập các khu vực không có vũ khí hạt nhân trên toàn cầu hiện đã chín muồi, và kêu gọi các nước, các khu vực cùng Liên hợp quốc nỗ lực thực hiện những biện pháp cụ thể và thích hợp để đạt được mục tiêu này, nhằm tiến tới một thế giới phi hạt nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)