Chương trình định cư và đô thị hoá của Liên Hợp Quốc (UN-HABITAT) và Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) đã đồng thời phát động thực hiện một sáng kiến khu vực tại Nairobi (Kenya,) Kampala (Uganda) và Addis Ababa (Ethiopia) nhằm thúc đẩy thực hiện vận tải đô thị hài hoà với phát triển bền vững tại ba thủ đô này.

Dự án UN-HABITAT được thực hiện cùng với sự hỗ trợ của chính phủ các nước và địa phương Kenya, Uganda và Ethiopia, dự án nhằm phát triển các chiến lược để cung cấp các dịch vận tải công cộng tốt nhất.

Mục tiêu là tạo thuận lợi cho sự đi lại của người đi bộ, người đi xe đạp hay sử dụng vận tải công cộng, với việc cải thiện cơ sở hạ tầng và những mạng lưới sẵn có như đường dành cho xe đạp, khu vực dành cho người đi bộ hay những nhà chờ xe buýt tại ngoại ô nhằm làm giảm việc sử dụng xe ôtô riêng tại khu trung tâm thành phố.

Ông Joan Clos, Giám đốc của UN-HABITAT, đã hoan nghênh phát động sáng kiến này, đồng thời nhấn mạnh rằng sự chuyển động đô thị bền vững đóng vai trò quan trọng cho sự thành công và phát triển của các thành phố.

Ông Joan Clos cho rằng, ngoài tầm quan trọng của những dịch vụ công như vận tải người và hàng hoá, hạ tầng vận tải và nghành dịch vụ cũng đóng vai trò quan trọng và tạo ra việc làm cho người dân.

Về phần mình, ông Peerke de Bakker, Đại diện của UNDP, nhấn mạnh: "Nếu chúng ta muốn chống lại những vấn đề của thế giới như hiệu ứng khí thải nhà kính và biến đổi khí hậu, chúng ta phải đưa vấn đề vận tải đô thị vào trong câu trả lời của chúng ta, nhất là khi chúng ta nghĩ đến những thách thức mà sự gia tăng các phương tiện cơ giới trong những thành phố đang tăng nhanh tại miền Nam."

Ông Bakker khẳng định:" Chúng ta phải ủng hộ các chính phủ nhằm giúp họ cung cấp những giải pháp vận tải hấp dẫn, ít thải ra khí thải môi trường và là những giải pháp thay thế cho các chiến lược vận tải cổ điển dựa trên những chiếc ôtô và năng lượng hoá thạch"./.