Đại sứ Palestine tại Liên hợp quốc. (Nguồn: timesofisrael.com)

Ngày 16/10, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bỏ phiếu với tỷ lệ áp đảo ủng hộ việc trao cho quan sát viên Palestine quyền tạm thời giữ chức chủ tịch Nhóm G77.

Đây là nhóm lớn nhất gồm 134 quốc gia đang phát triển là thành viên Liên hợp quốc.

Nghị quyết do Ai Cập soạn thảo giành được 146 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 15 phiếu trắng.

[Đánh mất vai trò trong xử lý các thách thức, Liên hợp quốc đã lạc hậu?]

Mỹ, Israel và Australia là 3 quốc gia duy nhất phản đối nghị quyết trên của Đại hội đồng gồm 193 quốc gia thành viên.

Kết quả này không gây bất ngờ vì tháng trước G77 đã nhất trí trao cho Palestine chiếc ghế nêu trên và do đó dễ dàng nhận được đủ sự ủng hộ tại Đại hội đồng để nghị quyết được thông qua.

Theo nghị quyết, Palestine sẽ đảm nhận chiếc ghế chủ tịch trong 1 năm, kể từ tháng 1 năm sau, và có thêm các quyền như thay mặt G77 được phép đệ trình các đề xuất và đề nghị đưa ra bỏ phiếu.

Tuy nhiên, nghị quyết này không làm thay đổi quy chế của Palestine, hiện mới chỉ xem là quan sát viên của Liên hợp quốc và không có quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng./.