Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, người phát ngôn của quốc hội được quốc tế ủng hộ ở Libya, ông Abdullah Ablahig cho biết cơ quan lập pháp này ngày 22/8 đã bỏ phiếu "bất tín nhiệm" đối với chính phủ được Liên hợp quốc ủng hộ.

Diễn biến này là đòn mạnh giáng vào những nỗ lực của quốc tế nhằm giải quyết cuộc khủng khoảng tại quốc gia Bắc Phi bị chia rẽ này.

Theo ông Ablahig, 101 nghị sỹ đã có mặt, hội đủ số đại biểu cần thiết để tiến hành cuộc bỏ phiếu. Kết quả cho thấy 61 phiếu phản đối chính phủ, 39 phiếu trắng và chỉ có 1 phiếu ủng hộ chính phủ.

Hiện chưa rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, song một số nghị sỹ tuyên bố rằng kết quả bỏ phiếu này sẽ tự động giải tán chính phủ vốn được thành lập theo một thỏa thuận của Liên hợp quốc, trong khi những người ủng hộ chính phủ lại phản đối điều này./.