Các mối quan hệ đối tác và hợp tác phát triển đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển bền vững và các nước đang phát triển cần chú trọng tìm kiếm giải pháp lâu dài hơn cho xóa bỏ nghèo đói và chuyển sang một nền kinh tế xanh.

Đây là nhận định chung của các chuyên gia dự hội nghị quốc tế do Liên hợp quốc tổ chức tại thành phố Brisbaine của Australia.

Trong hai ngày làm việc (14-15/5), Hội nghị Cấp cao Australia với chủ đề "Xây dựng một tương lai bền vững" nhằm tìm giải pháp phù hợp thúc đẩy hợp tác phát triển thông qua các cuộc đối thoại giữa các nhà làm luật cao cấp, các tổ chức đa phương và xã hội dân sự, các tổ chức nhân đạo và khu vực tư nhân.

Tại hội nghị, đề cập tới những tác động của hợp tác phát triển trong giai đoạn quá độ hướng tới phát triển bền vững, Tổng Thư ký Diễn đàn Phát triển bền vững của Liên hợp quốc (Rio+20), ông Sha Zukang, cho biết quá trình chuẩn bị Hội nghị Rio+20 đã đúc rút nhiều nhận thức sâu sắc, một trong những nhận thức đó là hợp tác phát triển sẽ đóng trò quan trọng trong quá trình thúc đẩy phát triển bền vững.

Ông Sha Zukang khẳng địn, tại các nước đang phát triển ngày càng gặp nhiều khó khăn về nghèo đói và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, hợp tác phát triển phải được tăng cường để cải thiện các điều kiện sống và cung cấp các khoản viện trợ khẩn cấp cũng như đáp ứng các yêu cầu phát triển dài hạn.

Hợp tác phát triển sẽ trao quyền hành động cho các nước nhận viện trợ, tạo thuận lợi cho các nữ kinh doanh và tiếp thêm sức mạnh cho thanh niên hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Ủy ban Cấp cao về duy trì khả năng bền vững toàn cầu của Liên hợp quốc đưa ra một báo cáo chỉ rõ, khi thế giới cần thêm ít nhất hơn 50% lương thực, hơn 45% năng lượng và hơn 30% nước uống vào năm 2030, hợp tác phát triển có thể đóng vai trò quyết định trong việc giúp đỡ các nước nghèo xây dựng chính sách nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường.

Trong thời gian Hội nghị Cấp cao Australia, các đại biểu tham dự thảo luận về vai trò của đổi mới tài chính và các mối quan hệ đối tác hiệu quả, đồng thời đặc biệt chú trọng thúc đẩy khu vực tư nhân và tương lai của hợp tác Nam-Nam.

Hội nghị được coi là một trong những công tác chuẩn bị cho Diễn đàn Hợp tác phát triển của Liên hợp quốc tại trụ sở ở New York, Mỹ ngày 5-6/7.

Diễn đàn này sẽ tạo cơ hội cho các nước hợp tác phát triển với nhau và thúc đẩy liên kết hành động lớn hơn giữa các nước.

Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên hợp quốc (ECOSOC) sẽ tổ chức hội nghị và các kết quả cũng sẽ được phổ biến rộng rãi tại Diễn đàn Rio+20 trong tháng tới tại Brazil./.