Đại hội đồng Liên hợp quốc. (Ảnh: Lê Dương/TTXVN)

Liên hợp quốc đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cần tiến hành các cuộc thảo luận mở, sâu sắc và toàn diện về vấn đề ma túy toàn cầu trong phiên họp đặc biệt Đại hội đồng về chủ đề này vào năm tới giữa lúc có những lời kêu gọi cần tăng cường triệt phá các đường dây buôn bán ma túy toàn cầu.

Phó Tổng thư ký Jan Eliasson phát biểu trong phiên thảo luận chủ đề cấp cao ngày 7/5, chuẩn bị cho phiên họp đặc biệt năm 2016 của Đại hội đồng Liên hợp quốc về chủ đề này cho biết từ Tây Phi đến Trung Á, tội phạm ma túy quốc tế đang hủy hoại các nỗ lực xây dựng hòa bình và hỗ trợ các nhóm khủng bố.

Ông cảnh báo rằng tình trạng buôn bán ma túy xuyên lục địa, liên quan đến nhiều đến các loại tôi phạm nghiêm trọng như tội phạm có tổ chức, nhóm khủng bố, sẽ tạo mối đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và an ninh quốc gia, khu vực và quốc tế.

Cũng phát biểu tại phiên thảo luận, Chủ tịch Đại hội đồng Sam Kutesa chỉ ra rằng không có quốc gia hay xã hội nào miễn dịch với buôn bán ma túy và hậu quả của chúng. Vì thế, giải quyết vấn đề này là nhu cầu cấp bách hiện nay.

Ông Kutesa cảnh báo rằng với tổng giá trị giao dịch ước tính khoảng 322 tỷ USD mỗi năm, buôn bán ma túy đã ăn sâu vào mỗi xã hội, chính phủ, các thể chế quốc gia và quốc tế.

Theo ông, chỉ với những nỗ lực tập thể, các nước mới có thể ngăn chặn được các đường dây buôn bán ma túy./.