Một phiên hợp của Liên hượp quốc. (Nguồn: sprimun.com)

Ngày 13/1, Liên hợp quốc tổ chức phiên thảo luận Các nguyên tắc và việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Phát biểu của người phát ngôn Liên hợp quốc nêu rõ những nguyên tắc cơ bản làm trụ cột cho các mục tiêu phát triển bền vững bao gồm sự phụ thuộc lẫn nhau, sự phổ quát và đoàn kết. Những nguyên tắc này cần được tuân thủ đồng thời trong tất cả các lĩnh vực xã hội; không để ai bị bỏ lại phía sau; những người gặp nhiều khó khăn nhất cần được giúp đỡ.

Liên hợp quốc nhấn mạnh cần quát triệt những nguyên tắc trên trong quá trình thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững.

Theo đó, thế giới cần sẵn sàng thay đổi phương pháp làm việc, loại bỏ lối suy nghĩ cứng nhắc, tạo ra sức mạnh chung từ các hành động trên mọi lĩnh vực, lắng nghe nguyện vọng của những người gặp khó khăn để giúp đỡ họ, đồng thời quyết tâm theo đuổi những mục tiêu này. Tất cả mọi người cần sẵn sàng trong suy nghĩ và hành động. Mỗi nhân tố, mỗi quốc gia và mỗi tổ chức khu vực, quốc tế đều có trách nhiệm thông qua việc hiện thực hóa các nội dung của Chương trình nghị sự.

Cách suy nghĩ và cách làm mới cũng sẽ được áp dụng để đổi mới, nâng cao năng lực hợp tác quốc tế vì sự phát triển. Điều này cần sự đóng góp từ mọi lĩnh vực của xã hội, cần huy động sự đóng góp của cả cộng đồng quốc tế, bao gồm cả khu vực tư nhân, xã hội dân sự và giới khoa học trên toàn thế giới nhằm đạt được những mục đích và mục tiêu đã được thông qua vào ngày 25/9/2015.

Các quốc gia thành viên cần áp dụng các nguyên tắc và giá trị cơ bản của Chương trình nghị sự 2030 khi đưa những mục tiêu mới vào chiến lược quốc gia của mình.

Trước đó, vào tháng 9/2015, các quốc gia thành viên Liên hợp quốc đã thông qua chương trình nghị sự về sự phát triển bền vững. Chương trình hiện đang đi vào cuộc sống, tạo động lực hành động cho mọi người trên hành tinh vì sự thịnh vượng chung trong 15 năm tới.

Chương trình nghị sự 2030 được xây dựng dựa trên các nguyên tắc và giá trị cơ bản được quy định trong Hiến chương Liên hợp quốc và Tuyên ngôn quốc tế về Nhân quyền, quy định về các quyền chính trị, kinh tế, xã hội và dân sự của mỗi người. Chương trình này cũng là sự kết hợp của 3 vấn đề trụ cột của Liên hợp quốc, đó là hòa bình, an ninh; phát triển và quyền con người.

Những nội dung chính của Chương trình nghị sự bao gồm sự phát triển bền vững; giải quyết nạn đói nghèo và sự bất bình đẳng; thúc đẩy sự thịnh vượng, hòa bình, công bằng trên hành tinh; theo đuổi mục tiêu bình đẳng giới, tôn trọng quyền con người; xây dựng những thể chế mạnh và một xã hội hòa hợp./.