Ngày 12/3, Liên hợp quốc đã thúc đẩy hợp tác quốc tế tăng cường quản lý và xử lý rác thải điện tử thông qua việc phối hợp các nỗ lực giữa Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) và Ban Thư ký Công ước Basel về kiểm soát lưu thông xuyên biên giới và loại bỏ các chất thải độc hại (SBC) nhằm bảo vệ môi trường khỏi tác động nguy hiểm của loại rác thải này.

Liên hợp quốc nhấn mạnh, sự phổ biến toàn cầu các thiết bị điện và điện tử đã làm tăng lo ngại quốc tế về tác động tiêu cực của các quá trình quản lý, xử lý và loại bỏ không phù hợp các loại rác thải điện và điện tử. Những rác thải này chứa các chất độc hại được sử dụng trong quá trình chế tạo có thể gây ô nhiễm môi trường và gây hại cho sức khoẻ con người trên quy mô rộng lớn.

Trên quy mô toàn cầu, các cơ chế và quy chế chính sách hoặc các cơ sở hạ tầng cần thiết chưa tương xứng với vấn đề xử lý rác thải điện tử. Các nước đang phát triển có nguy cơ trở thành nơi chứa rác thải điện tử của thế giới do các thiết bị di động tăng đột biến mà không có cơ sở hạ tầng cần thiết để tái chế phế thải của những thiết bị này. Hiện tại, chỉ có 13% lượng rác thải điện tử được tái chế trên toàn cầu.

Tổng Thư ký ITU Hamadoun Touré thừa nhận vấn đề rác thải điện tử là vấn đề quy chế và chính sách thông tin viễn thông đang nổi lên trên toàn cầu mặc dù ITU đã thông qua những chiến lược cũng như hỗ trợ các nước trong quá trình dự thảo và thực thi các chính sách, luật pháp và quy chế về quản lý và xử lý rác thải điện tử để bảo vệ môi trường, đồng thời ban hành nhiều quy chế quốc tế về sử dụng, tái chế và quay vòng các kim loại quý hiếm trong các thiết bị thông tin viễn thông.

Thông qua việc hoàn thiện các tiêu chuẩn và cải thiện những thực tiễn tốt nhất về chế tạo và bảo trì các thiết bị thông tin viễn thông, khu vực công nghệ thông tin truyền thông cũng đã đạt được những tiến bộ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.

Hợp tác giữa ITU và SBC sẽ giúp cộng đồng quốc tế đối phó tốt hơn với những vấn đề liên quan đến rác thải điện tử thông qua một đường lối thống nhất và thực tế giữa ITU, SBC, ngành công nghiệp tái chế rác thải và các nhà hoạch định chính sách môi trường./.

(TTXVN)