Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang, sản xuất vụ Hè Thu 2019, giống lúa chất lượng cao chiếm trên 72% diện tích gieo trồng, với những giống chủ lực như OM5451, Đài thơm 8, RVT, OM4900, OM6976…

Nông dân sử dụng giống cấp xác nhận hoặc tương đương để sản xuất đạt 77,3% diện tích.

Liên kết sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn, toàn tỉnh đang thực hiện 17 mô hình tổng diện tích 3.215ha. Nhiều công ty, cơ sở kinh doanh liên kết với nông dân thực hiện cánh đồng lớn, bao tiêu sản phẩm khoảng 5.900ha.

Vụ lúa Hè Thu 2019, tỉnh Kiên Giang gieo trồng hơn 290.100ha, vượt 3,6% kế hoạch. Đến cuối tháng Chín này, tỉnh sẽ cơ bản thu hoạch xong, năng suất bình quân 5,41 tấn/ha, sản lượng ước đạt hơn 1,5 triệu tấn.

Ông Đỗ Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang, cho biết mặc dù đạt kế hoạch nhưng sản xuất lúa Hè Thu của tỉnh gặp nhiều khó khăn, bất lợi do ảnh hưởng của mưa lớn, dông, lốc làm đổ ngã hơn 17.470ha lúa giai đoạn trổ chín, tập trung ở 2 huyện Tân Hiệp và Giồng Riềng.

Đầu vụ sản xuất lúa Hè Thu nắng hạn gay gắt, sâu bệnh, rầy nâu lan truyền từ vụ Đông Xuân 2018-2019 sang gây hại, nhất là rầy nâu di trú mang mầm bệnh vàng lùn-lùn xoắn lá.

[Giấc mơ về một cánh đồng mía lớn]

Tổng diện tích nhiễm sâu bệnh trên 57.230ha, với những đối tượng gây hại gồm rầy nâu, bệnh vàng lùn-lùn xoắn lá, đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, lem lép hạt, bệnh vi khuẩn lá, lép vàng vi khuẩn…

Bên cạnh đó, một bộ phận nông dân gieo sạ sớm trước lịch thời vụ, nhiều diện tích gieo sạ ngoài lịch, trễ lịch kéo dài; mưa bão, dông lốc gây đỗ ngã giảm làm năng suất, khó thu hoạch, chi phí tăng cao.

Giá lúa thị trường giảm, nông dân sản xuất lúa lợi nhuận không cao, thậm chí thua lỗ. Sản xuất theo hình thức hợp đồng liên doanh, liên kết, bao tiêu sản phẩm giữa doanh nghiệp và nông dân chưa nhiều...

Hiện nay, nông dân các huyện Tân Hiệp, Hòn Đất, Giang Thành, Giồng Riềng, Gò Quao, Châu Thành tập trung chăm sóc và thu hoạch diện tích lúa Thu Đông đã gieo sạ 78.674ha, đạt 94,5% kế hoạch.

Đến thời điểm này đã thu hoạch khoảng 14.000ha, năng suất bình quân 5,3 tấn/ha và ước tính sản lượng cuối vụ đạt 424.840 tấn.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang, ước sản lượng thu hoạch lúa các vụ năm 2019 gồm vụ Mùa, Đông Xuân, Hè Thu, Thu Đông hơn 4,3 triệu tấn, đạt kế hoạch năm, tăng 35.296 tấn so với năm 2018./.

Lê Huy Hải (TTXVN/Vietnam+)