Ngày 29/9, các kết quả sơ bộ của cuộc tổng tuyển cử ở Áo cho thấy liên minh cầm quyền gồm Đảng Dân chủ Xã hội (SPOe) và Đảng Nhân dân (OeVP) đã giành đủ số phiếu cần thiết để thành lập một chính phủ mới, đồng thời đẩy lùi thách thức mạnh mẽ từ phe cánh hữu.

Theo các kết quả sơ bộ, Đảng SPOe của Thủ tướng Werner Faymann đã giành được 27,1% phiếu bầu, trong khi Đảng OeVP giành được 23,8% phiếu bầu. Như vậy, nếu như tiếp tục hợp sức, hai đảng này sẽ điều hành đất nước thêm 5 năm nữa mà không cần liên minh với một đảng thứ ba.

Trước đó, trong cuộc tổng tuyển cử năm 2008, SPOe giành được 29,3% số phiều bầu (chiếm 57 ghế trong tổng số 183 ghế tại Quốc hội), đứng thứ hai là OeVP được 26%, chiếm 51 ghế. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu năm đó đạt tới 78,8%./.