Theo Tân Hoa Xã, ngày 7/12, hãng xếp hạng tín dụng quốc tế S&P đã đặt xếp hạng tín dụng của Liên minh châu Âu vào triển vọng tiêu cực.

Lý do mà S&P đưa ra chủ yếu là lo ngại năng lực phát hành công trái huy động vốn sau này của các nước khu vực đồng euro và Liên minh châu Âu có thể bị tác động, trong bối cảnh vấn đề chính trị, tài chính và tiền tệ của khu vực đồng euro ngày càng xấu đi.

Hiện nay, Hãng S&P xếp hạng tín dụng "AAA" cho Liên minh châu Âu, đặt vào triển vọng tiêu cực có nghĩa là trong 90 ngày tới có 50% khả năng hạ bậc xếp hạng ./.

Anh Minh (Vietnam+)