LienVietPostBank bo nhiem 2 Pho chu tich Hoi dong quan tri hinh anh 1Ông Phạm Doãn Sơn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị LienVietPostBank. (Nguồn: LienVietPostBank)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa công bố thay đổi thông tin về thay đổi nhân sự cao cấp trong Hội đồng quản trị.

Theo đó, LienVietPostBank đã ban hành quyết định bổ nhiệm 2 Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Phạm Doãn Sơn, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ II (2013-2018) và ông Nguyễn Đình Thắng, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt nhiệm kỳ II (2013-2018).

Ông Phạm Doãn Sơn (sinh năm 1967, tại Hà Nội), có trình độ học vấn: Cử nhân kế toán, Trường đại học Tài chính kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính); thạc sỹ, chuyên ngành quản trị kinh doanh, Đại học Impac Hoa Kỳ. Ông Sơn có kinh nghiệm 14 năm công tác tại Kiểm toán nhà nước, trên 9 năm công tác tại LienVietPostBank và giữ cương vị Tổng Giám đốc ngân hàng từ tháng 4/2012.

Ông Nguyễn Đình Thắng (sinh năm 1957, tại Thanh Hóa), hiện là Chủ tịch Ủy ban Công nghệ của LienVietPostBank./.

LienVietPostBank bo nhiem 2 Pho chu tich Hoi dong quan tri hinh anh 2Ông Nguyễn Đình Thắng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị LienVietPostBank. (Nguồn: LienVietPostBank)

Thúy Hà (Vietnam+)