Lãnh đạo hai bên tham gia ký kết. (Nguồn: LienVietPostBank)

Ngày 19/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) nhằm phối hợp triển khai các giải pháp hỗ trợ tài chính toàn diện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên toàn quốc.

LienVietPostBank và VINASME sẽ phối hợp cung ứng các giải pháp hỗ trợ phát triển, mang lại lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa đặc biệt là các hội viên Hiệp hội trong việc tăng cường cơ hội tiếp cận nguồn vốn tín dụng, các sản phẩm, dịch vụ tài chính với chính sách ưu đãi của LienVietPostBank.

[LienVietPostBank ra mắt tiết kiệm và cho vay online trên Ví Việt]

Cụ thể, hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh; chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp hoặc phát triển hoạt động kinh doanh; nâng cao năng lực quản lý tài chính và quản trị kinh doanh; đổi mới sáng tạo, áp dụng các phát minh sáng chế, đầu tư phát triển các công nghệ khoa học kỹ thuật cao trong sản xuất hàng hóa dịch vụ.

Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng, các chương trình sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng ưu đãi, phù hợp nhất cho hội viên Hiệp hội và doanh nghiệp nhỏ và vừa trên toàn quốc; tìm kiếm và kêu gọi nguồn vốn từ Chính phủ, các quỹ trong và ngoài nước và các tổ chức tài chính quốc tế, giúp hội viên tham gia chương trình tín dụng của LienVietPostBank, nâng cao năng lực hoạt động của doanh nghiệp, hướng tới xây dựng cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển bền vững và lành mạnh theo mục tiêu của Chính phủ.

Đặc biệt, LienVietPostBank cũng cam kết hỗ trợ về công nghệ và dịch vụ ngân hàng số đối với các doanh nghiệp dựa trên nền tảng năng lực và sản phẩm Ví Việt sẵn có.

Trong hơn 10 năm qua, ngoài đối tượng khách hàng cá nhân, LienVietPostBank luôn chú trọng tới phát triển phân khúc khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngân hàng này đã ban hành nhiều chương trình, sản phẩm để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ từ các sản phẩm tín dụng như: Tài trợ dự án, gói sản phẩm quỹ bảo trì đường bộ, cho vay nông nghiệp công nghệ cao, cho vay xây lắp, tài trợ thương mại.

Cũng trong thời gian qua, LienVietPostBank đã dành nhiều nguồn lực hỗ trợ cho phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ như đơn giản hóa quy trình, tư vấn hỗ trợ quản trị và các giải pháp tài chính, triển khai các gói tín dụng ưu đãi… Thỏa thuận hợp tác này cũng thể hiện cho cam kết của LienVietPostBank trong việc đẩy mạnh hoạt động cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời gian tới./.