LienVietPostBank hoan thanh truoc thoi han 3 tru cot Basel II hinh anh 1Giao dịch tại LienVietPostBank. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 31/12, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) thông báo đã hoàn thành đầy đủ 3 trụ cột của Hiệp ước vốn Basel II trước thời hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước .

Theo đại diện LienVietPostBank, đơn vị này nhận thức rõ triển khai Hiệp ước vốn Basel II là một nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế và giúp ngân hàng thiết lập chiến lược kinh doanh hài hòa giữa ba yếu tố lợi nhuận, rủi ro và quản lý vốn. Do đó, ngân hàng đã sớm bắt tay vào thực hiện triển khai Basel II từ năm 2017 theo chiến lược và lộ trình được Hội đồng quản trị phê duyệt.

[LienVietPostBank phát hành thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu]

Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho phép LienVietPostBank áp dụng trước thời hạn đối với hệ thống tính toán và quản lý tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 41, hoàn thành trụ cột 1 và trụ cột 3 của Hiệp ước Basel II từ năm 2019.

Tiếp nối thành công trên, LienVietPostBank tiếp tục triển khai các hạng mục công việc thuộc trụ cột 2 - thực hiện triển khai đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP). Ngân hàng đã lựa chọn đối tác tư vấn uy tín và có nhiều kinh nghiệm triển khai là Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và thuế KPMG để xây dựng cấu trúc quản trị và công cụ tính toán ICAAP.

Đến nay, ngân hàng đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục ICAAP và báo cáo kết quả triển khai lên Ngân hàng Nhà nước. Với việc hoàn thành ICAAP, LienVietPostBank đã hoàn thành cả 3 trụ cột Basel II trước thời hạn so với quy định.

Công cụ ICAAP mà LienVietPostBank xây dựng có thể tham số linh hoạt các yếu tố đầu vào, kết quả tính toán được xử lý tự động và có khả năng chạy nhiều kịch bản đồng thời công cụ cho phép trích xuất thông tin, báo cáo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước cũng như cho mục tiêu quản trị và quản lý rủi ro.

Hiện, LienVietPostBank đang nghiên cứu để triển khai quản trị rủi ro theo chuẩn mực Basel III nhằm hướng tới nâng cao năng lực quản trị rủi ro theo các tiêu chuẩn hiện đại./.

Thúy Hà (Vietnam+)