Khách hàng giao dịch tại LienVietPostBank. (Nguồn: LienVietPostBank)

Chiều ngày 28/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhằm tổng kết hoạt động năm 2017, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 và nhiệm kỳ 5 năm tới, cũng như các nội dung liên quan đến công tác điều hành và quản trị LienVietPostBank.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần này đã bầu ra thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023, là nhiệm kỳ thứ 3 của Hội đồng quản trị LienVietPostBank kể từ năm thành lập ngân hàng 2008.

Vì lý do sức khỏe, ông Nguyễn Đức Hưởng thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của LienVietPostBank và là cố vấn cao cấp của ngân hàng.

[Tổng tài sản của LienVietPostBank tăng 22 lần sau 10 năm]

Hội đồng quản trị LienVietPostBank đã bầu các chức danh Hội đồng quản trị và phân công các thành viên Hội đồng quản trị phụ trách các ủy ban gồm: Ông Nguyễn Đình Thắng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Phạm Doãn Sơn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và các vị trí thành viên Hội đồng quản trị gồm ông Nguyễn Đức Cử, ông Dương Công Toàn, bà Chu Thị Lan Hương, ông Lê Hồng Phong, ông Huỳnh Ngọc Huy. Bà Dương Hoài Liên giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Tân Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Đình Thắng sinh năm 1957, giữ cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị LienVietPostBank từ tháng 4/2017, thành viên Hội đồng quản trị từ năm 2008, Chủ tịch Ủy ban Công nghệ của LienVietPostBank từ năm 2013. Ông Thắng là người chỉ đạo trực tiếp xây dựng và phát triển Thẻ phi vật lý Ví Việt (gọi tắt là Ví Việt) - sản phẩm thanh thanh toán online mới mang tính đột phá của LienVietPostBank.

Ngoài công tác tại LienVietPostBank, ông Thắng còn tham gia và đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại các tổ chức khác như: Phó Chủ tịch Hội tin học Việt Nam nhiệm kỳ V, VII, VIII; Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm Việt Nam nhiệm kỳ I, II, III.

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị LienVietPostBank đã trình đại hội phương án phát hành thêm gần 287 triệu cổ phiếu bao gồm 5% cổ phiếu năm 2017 cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên ngân hàng để tăng vốn điều lệ từ gần 7.500 tỷ đồng hiện nay lên hơn 10.368 tỷ đồng.

Phương án này là đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cán bộ nhân viên vào thời điểm cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019 sau đợt phát hành hồi tháng 12/2017 để thực hiện mục tiêu trong triết lý kinh doanh của LienVietPostBank là "hữu sản hóa người lao động", mọi cán bộ nhân viên của LienVietPostBank đều có quyền sở hữu cổ phiếu ngân hàng./.