Sau một thời gian ở yên tại chỗ để phòng chống dịch COVID-19, hẳn nhiều người đã mong, sớm được "xách balô lên và đi."

Vậy các địa phương đã chuẩn bị như thế nào để từng bước tái khởi động và phục hồi du lịch?

Chúng ta sắp được ra khỏi nhà và thực hiện những dự định du dịch chưa? Hay cùng chúng tôi tìm hiểu trong bản tin hôm nay./.

(Vietnam+)