Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Ngày 19/8, Chính phủ Litva đã tuyên bố ủng hộ tổ chức trưng cầu dân ý về chính sách cho phép người dân mang hai quốc tịch. Nếu được Quốc hội thông qua, cử tri Litva sẽ được lấy ý kiến về vấn đề này cùng thời gian với cuộc tổng tuyển cử vào ngày 9/10/2016.

Đề xuất của Chính phủ sẽ sửa đổi nội dung thứ hai trong điều 12 của Hiến pháp Litva, hiện theo điều khoản đó chỉ công dân sinh tại Litva được giữ lại quốc tịch nước này khi được nhập quốc tịch một quốc gia khác, còn các trường hợp khác không được phép đồng thời là công dân của hai quốc gia trừ trường hợp đặc biệt theo luật pháp quy định.

Theo Bộ trưởng Tư pháp Juozas Bernatonis, sửa đổi nhằm ưu tiên giữ lại quốc tịch Litva cho người Litva nhập cư và con cái họ. Tuy nhiên, một nhóm nghị sĩ khác cho rằng cần hủy bỏ nội dung thứ hai qua trưng cầu dân ý.

Trong lúc này, các cộng đồng người Litva sống ở nước ngoài đang kêu gọi Chính phủ thông qua quy định cho phép một người được mang hai quốc tịch mà không phải chờ trưng cầu dân ý sửa đổi Hiến pháp.

Theo luật hiện hành của Litva, chế độ quốc tịch kép chỉ áp dụng cho những người rời khỏi đất nước trong giai đoạn 1940-1990, thời điểm Litva tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô, mà không áp dụng cho những người Litva nhập tịch nước ngoài sau thời kỳ đó./.