Loài Cheo Cheo quý hiếm tại Vườn Quốc gia Bến En

Ban quản lý Vườn quốc gia Bến En, tỉnh Thanh Hóa, đang triển khai đề tài khoa học bảo tồn, phát triển loài Cheo cheo (Tragulus kanchil) giai đoạn 2023-2026.

Loài Cheo cheo (Tragulus kanchil) được nuôi bảo tồn tại Vườn Quốc gia Bến En, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Đến thời điểm này, kiểm lâm viên đã phát hiện loài Cheo Cheo xuất hiện tại 10 tuyến điều tra và xây dựng được mô hình nuôi Cheo Cheo sinh sản với quy mô đàn 20 con tại Khu cứu hộ động vật hoang dã. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Về trang chủ