Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thanh tra Bộ Tài chính yêu cầu Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist) nộp hơn 546 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra bộ. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội lại đề nghị nộp số tiền trên về thành phố để đầu tư cho các dự án đường sắt đô thị.

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ trình bày rõ hơn về vấn đề trên.

[Hanoitourist sắp thoái vốn tại Công ty cổ phần du lịch Thăng Long]

Cụ thể, theo Bộ Tài chính, ngày 12/2, Thanh tra Bộ Tài chính đã ban hành kết luận thanh tra tại Hanoitourist và yêu cầu công ty nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ Tài chính số tiền 546 tỷ đồng để nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

Tuy nhiên, tới 9/4, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có công văn đề nghị cho Tổng công ty Du lịch Hà Nội nộp số tiền trên về thành phố Hà Nội để đầu tư cho các dự án đường sắt đô thị. Việc này theo phía Hà Nội căn cứ theo theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội.

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Bộ Tài chính cho rằng chưa có sự thống nhất về nội dung các khoản thu từ cổ phần hóa đối với các doanh nghiệp địa phương tại luật và các văn bản pháp luật khác.

Theo Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13, các khoản thu ngân sách địa phương được hưởng 100% bao gồm: "Các khoản thu hồi vốn của ngân sách địa phương đầu tư tại các tổ chức kinh tế; thu cổ tức, lợi nhuận được chia tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đại diện chủ sở hữu; thu phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp Nhà nước do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đại diện chủ sở hữu."

Như vậy, theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, khoản thu từ Tổng công ty Du lịch Hà Nội là khoản thu ngân sách thành phố Hà Nội được hưởng 100%.

Tuy nhiên, Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ thì lại có nội dung: Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Công ty mẹ của Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con còn dư tại thời điểm ngày 31/12/2017 (bao gồm cả các khoản phải thu và sổ dư bằng tiền) được nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

Điều này đồng nghĩa số tiền hơn 546 tỷ đồng của Hanoitourist nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

Để thống nhất việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý tập trung nguồn thu, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo để Bộ Tài chính xử lý các khoản thu như trên./.