Giao dịch tại MB. (Nguồn: MB)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán 2016. Theo đó, vốn chủ sở hữu của ngân hàng tính đến ngày 31/12/2016 tăng trưởng 14,69%, đạt 26.588 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất đạt 3.650 tỷ đồng, tăng 13,33%.

Thông báo khẳng định, các chỉ tiêu hoạt động cơ bản của MB đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, hoàn thành tốt các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao phó. Cuối năm 2016, MB cũng đưa vào hoạt động hai công ty thành viên mới là MB Ageas Life hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và Mcredit hoạt động trong phân khúc tài chính tiêu dùng.

Về kết quả của riêng ngân hàng, lợi nhuận trước thuế đạt 3.711 tỷ đồng, vượt 4,5% kế hoạch. So với năm 2015, báo cáo hợp nhất cho thấy tổng tài sản của MB đạt 256.259 tỷ đồng, tăng 15,9%; vốn điều lệ đạt 17.127 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng đạt 24,22% phù hợp với định hướng của Ngân hàng Nhà nước./.