Ngày 12/4, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, công bố kết quả kinh doanh năm 2018 với tổng doanh thu thuần đạt 35.949 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 4.400 tỷ đồng, tương ứng vượt 5% và 10% so với kế hoạch đã đề ra.

[Giải bài toán thị trường, nâng cao giá trị gia tăng cho hàng xuất khẩu]

Ông Bennett Neo, Tổng Giám đốc của Sabeco cho biết: “Năm 2018 là một năm vô cùng quan trọng trong quá trình chuyển đổi và hội nhập của Công ty và phải đối mặt với không ít thách thức, trong đó có cả những thách thức chung đối với toàn ngành bia.”

Lãnh đạo Sabeco cũng chia sẻ những dấu ấn tích cực trong năm đi cùng với kết quả kinh doanh khả quan. Nhờ đó, các đề xuất, dự án của Hội đồng Quản trị đã được các cổ đông ủng hộ và thông qua với tỷ lệ 98,7% cổ phần có quyền biểu quyết.

Đáng chú ý, Đại hội đồng cổ đông của Sabeco cũng đã chấp thuận đề xuất chi 3.206 tỷ đồng trả cổ tức năm 2018, tương ứng với tỉ lệ 50% cổ tức, trong khi mức cổ tức năm ngoái là 35%.

Kế hoạch trong năm 2019, Sabeco sẽ đẩy mạnh doanh thu thuần lên 8%, tương ứng với số tiền 38.871 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu đề ra, Công ty sẽ phải xây dựng một quy trình sản xuất và chiến lược phân phối phù hợp có thể bắt kịp xu hướng tiêu dùng hiện nay./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)