Giao dịch tại Vietcombank. (Nguồn: Vietcombank)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1. Theo đó, ngân hàng đạt con số lợi nhuận sau thuế là 2.206 tỷ đồng, tăng 20,1% so với cùng kỳ và là mức lãi cao nhất từ trước đến nay.

Ngoài ra, tổng tài sản tăng nhẹ lên mức hơn 794.000 tỷ đồng; dư nợ cho vay khách hàng hơn 499.500 tỷ đồng, tăng gần 39.000 tỷ đồng so với cuối năm 2016. Tiền gửi của khách hàng hơn 609.000 tỷ đồng, tăng 3,19% so với đầu năm.

Ngân hàng chủ yếu cho vay các cá nhân, tổ chức trong nước với hơn 493.000 tỷ đồng, phần còn lại là cho vay chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có khác cũng như cho thuê tài chính. Các khoản vay ngắn hạn chiếm 57% tổng dư nợ trong khi dài hạn chiếm chưa đến 32%.

Trong kinh doanh, thu nhập lãi thuần của ngân hàng quý 1 là 5.275 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước. Lãi từ dịch vụ đạt 650 tỷ đồng, tăng trưởng 20,6%. Hoạt động kinh doanh ngoại hối mang về cho ngân hàng khoản lãi thuần 641 tỷ đồng, cao hơn 13,8% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ xấu của Vietcombank đến cuối quý là 1,51% (tăng so với tỷ lệ 1,46% cuối năm 2016). Báo cáo của Vietcombank cũng cho biết, số lượng nhân viên của ngân hàng tại thời điểm cuối quý 1 là 15.799 người.

Năm 2017, Vietcombank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 8% so với năm 2016, đạt 9,200 tỷ đồng, chi trả cổ tức tỷ lệ 8%. Dư nợ tín dụng dự kiến đạt 547,133 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2016, tỷ lệ nợ xấu giữ ở mức dưới 2%. Huy động vốn cả năm 2017 dự kiến đạt 684,841 tỷ đồng, tăng trưởng 14%. Tổng tài sản đến cuối năm 2017 đặt mục tiêu tăng 11%, lên mức 874,577 tỷ đồng./.