HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Ngày 13/3/2019 – Beijing Gas Blue Sky Holdings Limited  (có mã chứng khoán giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông là 6828) đã thông báo, dự kiến Tập đoàn này sẽ có lợi nhuận thuần trong năm 2018 tăng mạnh hơn so với năm 2017. Theo Beijing Gas Blue Sky, có 3 yếu tố chính dẫn đến sự tăng trưởng khả quan này của lợi nhuận thuần.

Thứ nhất, doanh thu và lợi nhuận gộp của Beijing Gas Blue Sky từ mảng kinh doanh khí tự nhiên tăng mạnh; thứ hai, thương vụ mua lại một công ty thành viên cũng đem lại lợi nhuận khá và thứ ba, việc chia sẻ lợi nhuận của một công ty thành viên khác cũng gia tăng mạnh.

Ông Tommy Cheng, Đồng chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Beijing Gas Blue Sky cho biết: “Tập đoàn sẽ theo dõi sát các chính sách, quy định của Chính phủ Trung Quốc liên quan đến lĩnh vực sản xuất – kinh doanh của Tập đoàn; tích cực tìm kiến các cơ hội trong lĩnh vực khí tự nhiên và thị trường, đồng thời tận dụng tối đa các lợi thếriêng của mình để nắm bắt những cơ hội thị trường phát sinh từ việc chuyển đổi công nghiệp và sự chuyển hướng ưu tiên sử dụng “từ than sang gas”. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ nỗ lực đem lại lợi nhuận cao nhất có thể cho các cổ đông của mình và các nhà đầu tư”.

 

 

Giang Tran