Giao dịch tại ABBANK. (Nguồn: ABBANK)

Tính đến hết quý 1 Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBANK) đạt gần 365 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Các chỉ tiêu kinh doanh chính cũng có sự tăng trưởng tốt so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, tổng tài sản ABBANK đạt trên 74.337 tỷ đồng, đạt 103% so với cùng kỳ 2017; tổng dư nợ đạt gần 45.350 tỷ đồng; tổng huy động đạt trên 54.112 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt trên 514 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của ABBANK trong quý I năm 2018 sau dự phòng rủi ro tín dụng đạt gần 365 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch lợi nhuận năm 2018.

[ABBANK tài trợ cho Hội đồng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp phía Nam]

ABBANK luôn tuân thủ quy định trích dự phòng rủi ro tín dụng đầy đủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, cụ thể, trong quý 1 năm 2018, ABBANK trích lập dự phòng rủi ro tín dụng trên 150 tỷ đồng. Thu nhập từ lãi thuần đạt hơn 540 tỷ đồng, đạt 108,6% so với cùng kỳ năm 2017; thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt gần 56 tỷ đồng, đạt hơn 122% so với cùng kỳ 2017.

Với mục tiêu trở thành ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam tập trung vào lĩnh vực bán lẻ, ABBANK đang tập trung ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải tiến quy trình, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng quan hệ đại lý…

Theo đó, ABBANK đã vinh dự nhận những giải thưởng uy tín trong và ngoài nước như: giải Ngân hàng Phát triển bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2017, tốp 10 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam, tốp 10 thương hiệu vàng châu Á – Thái Bình Dương, Cưchứng nhận đánh giá quốc tế độc lập CSI – chỉ số hài lòng của khách hàng 2017…