Bà Trần Tuấn Anh, thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Kienlongbank phát biểu tại hội nghị. (Nguồn: CTV)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long (Kienlongbank) vừa tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu đều tăng trưởng so với năm 2017 và lợi nhuận trước thuế đạt trên 300 tỷ đồng, tăng 18,98%.

[Kienlongbank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 3.237 tỷ đồng]

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng, kết thúc năm 2018, các chỉ tiêu kinh doanh đều tăng trưởng so với năm 2017. Cụ thể, tổng tài sản đạt 42.330 tỷ đồng, tăng 13,40%; tổng huy động vốn đạt 37.499 tỷ đồng, tăng 13,11%; dư nợ cấp tín dụng đạt 29.472 tỷ đồng, tăng 19,39%; tỷ lệ nợ xấu được kiểm ở mức 0,86%.

Bên cạnh đó, các chỉ số an toàn hoạt động đều thực hiện đảm bảo quy định của Ngân hàng Nhà nước, nhiều sản phẩm dịch vụ mới và chương trình ưu đãi khách hàng được triển khai hiệu quả, đời sống cán bộ, nhân viên không ngừng được cải thiện. Kienlongbank đã hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 3.237 tỷ đồng, năng lực tài chính của ngân hàng ngày càng được nâng cao.

Lợi nhuận của Kienlongbank từ năm 2014-2018. (Đơn vị: Tỷ đồng)

Năm 2018, Kienlongbank tiếp tục mở rộng mạng lưới hoạt động thêm 17 chi nhánh, phòng giao dịch mới. Đến cuối năm, Kienlongbank đã có 134 điểm giao dịch tại 28 tỉnh, thành.

Bà Trần Tuấn Anh, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Kienlongbank chia sẻ: “Tình hình tài chính của Kienlongbank năm 2018 đã được cải thiện đáng kể về mặt chất lượng và tính bền vững, các chính sách hợp tác phát triển với các đối tác có thương hiệu và uy tín trên thị trường. Chính vì vậy, khả năng cạnh tranh của Kienlongbank được nâng lên rõ rệt, thương hiệu ngân hàng cũng ngày càng được nhiều người biết đến, số lượng khách hàng đã tăng lên đáng kể, đây là tiền đề để Kienlongbank tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới”./.