Giao dịch tại VietinBank. (Nguồn: VietinBank)

Tính đến hết quý 3/2015, tổng tài sản của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương (VietinBank) đạt 711.000 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cuối năm 2014 và tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, quy mô tăng trưởng, chất lượng đầu tư cũng duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh. Đặc biệt, thu nhập tăng mạnh khiến cho lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng qua của VietinBank cũng tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 5.725 tỷ đồng.

Lợi nhuận tăng 4,5%

Lãnh đạo VietinBank cho biết, nền kinh tế vĩ mô dần đi vào ổn định và tăng trưởng trong thời gian qua, cùng với nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp tăng vọt phục vụ việc mua nguyên liệu, dự trữ hàng cuối năm đã tác động tích cực đến hoạt động cho vay của các ngân hàng nói chung và VietinBank nói riêng.

Tính đến 30/9, dư nợ cho vay của VietinBank đạt 500.000 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cuối năm 2014 và tăng 25,2% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả hoạt động của VietinBank. (Nguồn: VietinBank)

Bên cạnh đó, với uy tín và thương hiệu mạnh trên thị trường, VietinBank đã thiết lập và duy trì một lượng vốn lớn từ khách hàng là các tập đoàn, tổng công ty lớn. Mặt khác, VietinBank cũng không ngừng gia tăng quan hệ tiền gửi với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp FDI cũng như khách hàng cá nhân.

Nguồn vốn huy động có độ ổn định cao, chi phí hợp lý đã tạo lợi thế cho VietinBank đảm bảo một nguồn vốn ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng cũng như hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, góp phần vào phát triển kinh tế chung của cả nước. Tính đến hết quý 3/2015, tiền gửi khách hàng của VietinBank đạt 469.000 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cuối năm 2014 và tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước.

Danh mục đầu tư chứng khoán của VietinBank đa dạng về các loại sản phẩm đầu tư, trong đó tập trung vào các trái phiếu có tính thanh khoản cao, độ an toàn thanh toán được đảm bảo để một mặt đảm bảo dự trữ thanh khoản thứ cấp cho VietinBank, mặt khác đảm bảo mục tiêu sinh lời. Tính đến 30/9, danh mục đầu tư của VietinBank đạt 169.0000 tỷ đồng.

Tính lũy kế từ đầu năm đến hết 30/9, tổng thu nhập hoạt động của VietinBank tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 17​.000 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 14.500 tỷ đồng, tăng 8% so cùng kỳ năm trước; thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt 1.100 tỷ đồng, tăng mạnh 26,3% so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập tăng mạnh khiến cho lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng của năm 2015 của VietinBank cũng tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 5.725 tỷ đồng, bằng 78,4% kế hoạch Đại hội cổ đông năm 2015. VietinBank cũng tiếp tục là ngân hàng dẫn đầu về lợi nhuận cũng như hiệu quả kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng còn nhiều khó khăn và thách thức.

Chủ động phân loại nợ

Bên cạnh việc tiếp tục tăng trưởng huy động và tín dụng ở mức cao, VietinBank còn là ngân hàng thành công trong việc kiểm soát chất lượng tín dụng và giữ nợ xấu luôn ở mức thấp trong ngành ngân hàng và thấp hơn nhiều so với mức trung bình của toàn ngành.

VietinBank luôn thực hiện quy trình cấp tín dụng một cách chặt chẽ, kiểm soát chất lượng nợ và chủ động phân loại nợ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đặc biệt sau khi Thông tư 02 chính thức có hiệu lực từ 1/4. Tính đến hết quý 3/2015, tỷ lệ nợ xấu của VietinBank chiếm 0,95% dư nợ cho vay khách hàng, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ nợ xấu của toàn ngành.

Tỷ lệ nợ xấu của VietinBank qua các năm. (Nguồn: VietinBank)

Những tín hiệu tích cực từ nền kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ, cùng nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp đang được đẩy mạnh phục vụ hoạt động kinh doanh cuối năm đã tác động mạnh mẽ đến kết quả kinh doanh của VietinBank.

Tính đến hết quý 3/2015, các mảng hoạt động kinh doanh chính của VietinBank đều tăng trưởng mạnh so với cuối năm 2014 và cùng kỳ năm trước; tiếp tục khẳng định vị thế trụ cột của hệ thống ngân hàng Việt Nam, dẫn đầu ngành ngân hàng về quy mô, hiệu quả hoạt động cũng như tốc độ tăng trưởng./.