FPT thu về khoản lợi nhuận từ việc thoái vốn tại hai doanh nghiệp con. (Nguồn: FPT)

Kết thúc năm 2017, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 43.845 tỷ đồng (tăng 8%), lợi nhuận trước thuế tăng 41% so với năm 2016, đạt 4.249 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.522 tỷ đồng, tăng 37%...

Trong thông tin phát đi ngày 30/1, phía FPT cho biết, tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng của đơn vị này năm 2017 chủ yếu đến từ kết quả hoạt động kinh doanh tăng trưởng tốt và khoản lợi nhuận do thoái vốn tại Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) và Công ty trách nhiệm hữu hạn ​thương mại FPT (FPT Trading).

Cụ thể, vào tháng 12/2017. FPT đã hoàn tất giảm tỷ lệ sở hữu tại FPT Retail và FPT Trading xuống dưới 50%. Hiện, tỷ lệ sở hữu của FPT tại FRT Retail là 47%, tại FPT Trading là 48% và 2 công ty này trở thành công ty liên kết thay vì công ty con của FPT.

Phía FPT cũng cho hay, Công nghệ và Viễn thông tiếp tục là hai khối kinh doanh chính đóng góp lớn nhất vào lợi nhuận của tập đoàn. Khối Công nghệ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 11.083 tỷ đồng và 1.131 tỷ đồng, tăng tương ứng 11% và 3% so với năm 2016.

Trong khi đó, khối Viễn thông ghi nhận doanh thu tăng 15%, đạt 7.651 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.222 tỷ đồng, tăng 2%.

(Biểu đồ doanh thu, lợi nhuận của FPT năm 2017).


Kết thúc năm 2017, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận kết quả khả quan với 7.199 tỷ đồng doanh thu, tăng 18% và 1.207 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (tăng 29%). Doanh thu toàn cầu hóa chủ yếu đến từ mảng xuất khẩu phần mềm – tập trung khai thác tại thị trường phát triển như Nhật Bản, Mỹ và châu Âu.

Năm 2018, FPT không còn hợp nhất doanh thu của mảng phân phối và bán lẻ, do đó, đơn vị này đặt kế hoạch đạt doanh thu 21.900 tỷ đồng. Mức doanh thu này sẽ tăng 11% so với cùng kỳ 2017 nếu so sánh tương đương. Ngoài ra, về kế hoạch lợi nhuận trước thuế trong năm 2018, FPT dự kiến chỉ hợp nhất theo tỷ lệ sở hữu đối với lợi nhuận của mảng phân phối và bán lẻ. Theo đó, lợi nhuận trước thuế FPT năm 2018 sẽ đạt 3.484 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2017 nếu so sánh tương đương./.