Làm việc với lãnh đạo tỉnh Long An ngày 13/8, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin yêu cầu tỉnh tăng cường giao ban trực tuyến, thúc đẩy công nghệ để lãnh đạo cấp xã vào mạng Internet truy cập thông tin; từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu số trên địa bàn.

Theo Phó Thủ tướng, tỉnh nên gắn xã văn hóa với xã điện tử, từ đó đưa thông tin đến người dân nhanh hơn về giá cả nông sản, khả năng tiêu thụ, thông tin dạy nghề, cơ hội tạo việc làm cho thanh niên nông thôn và xây dựng lực lượng thanh niên để hỗ trợ nông dân sử dụng thông tin trên mạng.

Phó Thủ tướng biểu dương tỉnh Long An thời gian qua đã làm tốt công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Tỉnh Long An đã cơ bản đáp ứng nhu cầu ứng dụng thông tin tại các cơ quan nhà nước. 100% sở, ngành đã xây dựng mạng nội bộ kết nối với các phòng ban, đơn vị quan trọng.

Mạng chuyên dụng (WAN) của tỉnh bước đầu hình thành, kết nối 14 huyện, thành phố và 15 sở ngành trọng điểm.

Về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người nghèo và doanh nghiệp, tỉnh đã triển khai hoàn thành để giải quyết hồ sơ hành chính theo mô hình một cửa liên thông đến tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn, tập trung vào những thủ tục hành chính người dân cần thiết.

Cổng thông tin điện tử của tỉnh hiện cung cấp nhiều dịch vụ công phục vụ cho người dân và doanh nghiệp, phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính. Sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh cũng đã hoàn thành và đưa vào hoạt động.

Phó Thủ tướng cũng đã tán thành với phương hướng trong thời gian tới, Long An tiếp tục phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông; triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử; đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngoài xã hội và tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực về ứng dụng công nghệ thông tin.

Phấn đấu đến năm 2015, Long An là tỉnh mạnh về công nghệ thông tin của khu vực Đông bằng sông Cửu Long.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng đã đến thăm xã Tân Lân, huyện Cần Đước, Công ty trách nhiệm hữu hạn La Vie thuộc phường Khánh Hậu, thành phố Tân An về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực phục vụ và sản xuất kinh doanh./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)