Long An: Tang cuong bao ve moi truong trong khu, cum cong nghiep hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An, địa phương đang tập trung thực hiện công tác bảo vệ môi trường, nhất là trong khu, cụm công nghiệp nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An Nguyễn Tân Thuấn, đơn vị sẽ tiếp tục tập trung triển khai cập nhật các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, nhất là quy định về việc thực hiện lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục và kết nối, truyền số liệu trực tiếp về Trạm Giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi và giám sát theo đúng quy định; yêu cầu các chủ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp và các doanh nghiệp có nguồn thải lớn thực hiện lắp đặt trạm quan trắc theo đúng quy định, thời gian hoàn thành chậm nhất là đến hết năm 2024.

[Long An kiểm soát chặt việc bảo vệ môi trường khu, cụm công nghiệp]

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc chọn lọc tiếp nhận các dự án đầu tư; tập huấn, nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm của các chủ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp trong việc giám sát, quản lý nhà đầu tư thứ cấp; thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm tại các khu, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và các doanh nghiệp có nguồn thải lớn…

Tỉnh Long An đã yêu cầu chủ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp trên địa bàn hoàn thành việc xây dựng hố ga giám sát nước thải ngoài hàng rào doanh nghiệp thứ cấp và ngoài hàng rào của trạm xử lý nước thải tập trung để thuận tiện cho việc kiểm tra, giám sát việc đấu nối và xử lý nước thải của các doanh nghiệp thứ cấp và chủ đầu tư hạ tầng.

Cùng với đó, tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp và các doanh nghiệp có nguồn thải lớn tiến hành lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục và truyền dữ liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi đúng quy định.

Đến nay, 30 trạm quan trắc nước thải tự động, 3 trạm quan trắc khí thải tự động đã được lắp đặt tại các khu, cụm công nghiệp và các doanh nghiệp.

Sở Tài nguyên và Môi trường Long An thường xuyên xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra và kiểm soát ô nhiễm tại khu, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và phát sinh nguồn thải lớn; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường nhất là vi phạm trong việc xả nước thải, khí thải không đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra môi trường./.

Bùi Giang (TTXVN/Vietnam+)